Veien hit:   fiskehelse.no  >  Fiskehelse Nord  >  Fiskehelse Nord as  

Fiskehelse Nord as

er et nettverks- og serviceselskap som produserer og formidler informasjon om fiskehelse gjennom forskningsprosjekter, feltutprøving, konferanser og internett.

I Fiskehelse Nord er det en arbeidsdeling der de tilsluttede fiskehelsetjenestene utfører ordinær fiskehelsetjeneste i oppdrettsanleggene og nettverksselskapet utfører supplerende fellesoppgaver og generell informasjonsvirksomhet. Gjennom fiskehelsetjenestene kan Fiskehelse Nord dra nytte av et høyt kvalifisert feltapparat som dekker storparten av Nord-Norge. Vi kan derfor påta oss å tilrettelegge feltrettet forskning, feltutprøving eller fiskehelsetjeneste for oppdragsgivere som ønsker å forholde seg til en enkelt samarbeidspartner, men likevel dekke et stort geografisk område.

Virksomheten i Fiskehelse Nord as organiseres i prosjekter. Selskapet har ingen fast ansatte og leier inn tjenester etter behov i de ulike prosjekter. Selskapets styre har ansvar for prosjektstyring og henvendelser kan rettes til:

Christian Koren (styreleder) på tlf. 913 74 050
Karianne Jakobsen (styremedlem) på tlf. 916 75 104
Per Anton Sæther (styremedlem) på tlf. 481 86 767


Fiskehelse Nord as
Ringveien 1
9018 Tromsø

Tlf. 959 24 960

Org. nr. 979 788 282.

 


fiskehelsenettverket i Nord-Norge

Fiskehelse Nord utvikler kunnskap om fiskehelse og knytter kontakt mellom fiskehelsetjenester, fiskeri- og havbruks-næringen, forskere og samfunnet. Fiskehelse Nord består av et nettverksselskap og fiskehelsetjenester tilsluttet dette:


Nettverksselskap
Fiskehelse Nord as
 

Utgitt av Fiskehelse Nord as ©
Ansvarlig: Christian Koren.  Tips, kommentarer mm:   post fiskehelse.no eller telefon 959 24 960.