Veien hit:   fiskehelse.no  >  Fiskehelse Nord  >  arkiv  


fiskehelsenettverket i Nord-Norge

Fiskehelse Nord utvikler kunnskap om fiskehelse og knytter kontakt mellom fiskehelsetjenester, fiskeri- og havbruks-næringen, forskere og samfunnet. Fiskehelse Nord består av et nettverksselskap og fiskehelsetjenester tilsluttet dette:


Nettverksselskap
Fiskehelse Nord as
 

Utgitt av Fiskehelse Nord as ©
Ansvarlig: Christian Koren.  Tips, kommentarer mm:   post fiskehelse.no eller telefon 959 24 960.