Doseringskalkulator
for badebehandling i matfiskanlegg
- Til fiskehelsesida
Trykk på knappen Kalkuler
og vent til svaret oppdateres
før du leser av.
©
Fiskehelse Nord as
( En eldre versjon for Netscape oa )
1. Velg aktuell
merdtype etc.:
2. Oppgi
størrelse:
3. Trykk på
knappen
"Kalkuler" eller
gjør endringer i
valgt slutt-
konsentrasjon:
Sirkelrund merd m i omkrets. Dybde
(Strandard dybde for beregning av behandingsvolum er 4 m.)
Sluttkonsentrasjon
0,2
0,3
annen

ml/m3 vann

Her velges den konsentrasjonen av medikamentet som skal oppnås under behandlingen.