<< Eldre

Nyhetsarkiv - kronologisk
18.07 15 lokaliteter over lusegrensen - 9 ..
12.07 Mattilsynet opphever ..
11.07 12 over lusegrensen
09.07 Obs, obs! Elektrisk utstyr i kar ..
06.07 136 mill. laks vaksinert i første ..
03.07 Mattilsynet frafaller krav om ..
02.07 Endring av PD-forskriften, ..
02.07 - Veterinærinstituttet følger ..
29.06 Mistanke om ILA på to ..
27.06 Ny vaksine kan forhindre HSMB
26.06 Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i ..
19.06 Mye lakselus på Vestlandet i vår
19.06 Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i ..
14.06 Lakselusmidler brukes ofte i doser ..
14.06 Legemiddelkampanjen 2015-2017
13.06 Hvordan best vurdere generell ..
12.06 Økt vaksinering i mai
07.06 Nordfjord Forsøksstasjon måtte ..
04.06 Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i ..
01.06 – Å ta livet av all ILA-positiv ..
01.06 Over 1,2 millioner laksesmolt døde ..
01.06 Marine Harvest sier de ikke kan ..
28.05 Halvert driftsmargin etter ..
25.05 Lusebehandlet på uvanlig lav ..
24.05 Slakteklar fisk kan øke lusepresset ..
23.05 Lusespyling fikk Marine Harvest ..
22.05 PD-sykdom tilsvarende fjoråret
18.05 Bare én behandling mot lus på 379 ..
15.05 Sandberg vil ha ned det store tapet ..
14.05 Noe høyere vaksinering i april
12.05 BKK-feil drap fisk i lakseelv: ? Eg ..
11.05 Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i ..
11.05 Mistanke om infeksiøs lakseanemi ..
09.05 Kan bli endringer i regelverket for ..
09.05 Laks vert sjukare enn sjøaure