<< Eldre

Nyhetsarkiv - kronologisk
10.12 Liten økning av lus
10.12 32 millioner laks ble vaksinert i ..
04.12 Mattilsynet: - Er ikke sikkert ..
03.12 Overraskende funn rundt luselarver ..
30.11 Dette tror de dreper villfisken mer ..
30.11 Forbud mot bademidler: - en ..
29.11 Lusevarsling – grunnlaget for neste ..
29.11 Statusrapport fra styringsgruppen ..
27.11 - Innfør H2O2-forskriften så raskt ..
26.11 - Mangelfull kunnskap rundt ..
23.11 Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg ..
23.11 Akutt fiskedød i RAS-anlegg ..
22.11 Høringssvar: Fiskevelferd må gå ..
20.11 Fant genetiske markører for ..
19.11 Glimt av håp for rensefisken
19.11 Da forskerne jobbet med smittepress ..
16.11 Økt AGD utvikling på Vestlandet
16.11 - Bekymret for smittespredning fra ..
16.11 - Desinfeksjon er ikke nok, det må ..
14.11 Vil bekjempe dødelighet med ..
13.11 Lave lusetall - en trend
12.11 Stabil- og høy vaksineomsetning i ..
09.11 Påvist dødelig bakteriesykdom på ..
08.11 Siste nytt om lakselusens ..
08.11 Nær all lus overlever ..
07.11 Lus er blitt mer følsom for ..
07.11 - Ikke medikamentell avlusning ..
06.11 - Lakselus er fremdeles den største ..
06.11 – Nå er hele landet blitt prikkete ..
06.11 Selv svært lave luselarvenivå kan ..
01.11 Slakter ut all fisken grunnet ILA
31.10 Her stuper bruken av omstridt ..
31.10 - For enkelt å konkludere at ..
30.10 Dokumenterer at brønnbåt sprer ..
30.10 Mistanke om ILA ved to ..