<< Eldre

Nyhetsarkiv - kronologisk
17.04 Forskere har kartlagt to nye ..
16.04 - Mange lokaliteter har hatt fisk i ..
16.04 Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg ..
15.04 Bedring i lusesituasjonen på ..
08.04 Høyt vaksinesalg i første kvartal
05.04 Termisk behandling: - Ingen metoder ..
05.04 Laks i gyro-infiserte vassdrag har ..
04.04 Mattilsynet oppretter ..
03.04 - Hvis det viser seg at varmtvann ..
28.03 Oppdrettslaks har smerteadferd ved ..
28.03 Smertefullt med avlusing i varmt ..
23.03 Sykdommene oppdrettsnæringen ..
20.03 Færre tilfeller av lakselus
20.03 Næringen må selv ta kostnadene for ..
18.03 - Var nødt til å destruere all ..
13.03 Flere hensyn enn fôring og ..
13.03 Spesialinspektør i Mattilsynet: – ..
12.03 Mindre vaksinering i februar
08.03 - Virkeligheten er ikke store ..
07.03 2018: Oppdrettsnæringen bruker ..
01.03 Mattilsynet oppretter ..
01.03 Skottelus er på vei til å bli et ..
22.02 Dette bør du vite om mykobakteriose ..
21.02 Kraftig kutt i bruk av lusemidler
20.02 - Sedasjon av smolt bør brukes kun ..
18.02 Dramatisk økning i antall ..
18.02 Økt vaksinesalg i januar
15.02 Store helse- og velferdsmessige ..
15.02 - Lusekontrollen i Norge er i ..
15.02 Vintersår like alvorlig langs hele ..
14.02 Veterinærinstituttet trekker seg ut ..
14.02 Fiskehelserapporten 2018 - Flere ..
14.02 - Mekaniske avlusninger er mindre ..
13.02 Dødelig laksesykdom sprer seg til ..
12.02 Kan RAS bidra til ILA-spredning?