Tilsvar til Are Nylunds påstander om ILA og vertikal smitte
19.01.2018 - kyst.no
Kyst.no referer torsdag 18. januar til innlegg fra professor ved Universitet i Bergen, Are Nylund, som under konferansen AqKva i Bergen og i Norsk Fiskeoppdrett nr 1/2018 kritiserer norske stamfiskprodusenter for å ikke å ta vertikal smitte av ILA på alvor. - Som avlsselskap kjenner vi oss ikke igjen i kritikken, skriver Salmobreed i et tilsvar.
Les nyhetBegrunner importstopp med ILA-virus
19.01.2018 - iLaks.no
UiB-forsker Are Nylund mener at bransjen selv må ordne opp for å stoppe ILA-viruset i norsk lakseoppdrett.

– Et forferdelig høyt svinn
18.01.2018 - iLaks.no
Statssekretær Roy Angelvik (FrP) med varsku til næringen – og dets advokater.

AqKva: ILA-forvaltningen tar ikke hensyn til eksisterende kunnskap
18.01.2018 - kyst.no
- Om dagens ILA-forvaltning er et resultat av inkompetanse hos Mattilsynet eller hos deres rådgivere skal være usagt, men etter vår mening tar den ikke hensyn til eksisterende kunnskap. Det skriver forskerne Jarle Brattespe, Heidrun Plarre, og Are Nylund, fra Fiskesykdomsgruppen ved Universitetet i Bergen i siste nummer av Norsk fiskeoppdrett.

– Et av de største dyrevelferdsproblemene vi ser i Norge
18.01.2018 - NRK
Dyrevernerne er bekymret over den kraftige økningen i bruken av rensefisk i oppdrettsnæringa. Mens det i 2016 ble brukt omlag 24 millioner fisk, tyder mye på at tallet er nært doblet i fjor.

– Målet er å bekjempe PD
17.01.2018 - kyst.no
- Innspillet fra Tekna og Akvavetrinærenes foreningene kan nemlig gi et feilaktig inntrykk av at det ikke er gitt at et utbrudd av sykdommen vil få konsekvenser. Dette stemmer ikke.

– Fiskeriminister bidrar til dårlig fiskevelferd og videre spredning av PD!
16.01.2018 - kyst.no
Akvaveterinærenes forening (AVF) og TEKNA havbruk og fiskehelse (TEKNA) ønsker derfor å informere ministeren om at den nye PD-forskriften etter våre vurderinger ikke er en forbedring av tidligere forskrifter. De bidrar nå tvert imot til å bygge opp et nytt smittereservoar og å flytte grensen for PD enda et steg videre nordover.

Økt vaksinering i 2017
12.01.2018 - iLaks.no
Det ble solgt 25 millioner flere doser multivaksine til laks i 2017 sammenlignet med 2016. Også salget av PD-vaksine økte.

Millionsmell for Salmar Genetics etter ILA-utbrudd
11.01.2018 - iLaks.no
Daglig leder mener det er spesielt at så mange stamfiskprodusenter er smittet.

Økt effekt av lusebehandling med ferskvannsfoss
10.01.2018 - kyst.no
I et studie ble ferskvannsfoss med ulike trykk testet i kombinasjon med ferskvannsbehandling eller thermobehandling mot lakselus. Dette ga bedre behandlingseffekt, ifølge FHF.

Starter året med lite lakselus
10.01.2018 - kyst.no
Havbruksnæringen fortsetter trenden fra desember med lite lakselus i merdene inn i 2018, da bare fjorten anlegg var over lusegrensen årets første uke.

Effekter av lakselus på villaks og sjøørret
10.01.2018 - Norsk Institutt for Naturforskning
Oppsummerer lakselusforskning: Ville lakse- og sjøørretbestander har i mange områder med stor oppdrettsaktivitet blitt negativt påvirket av lakselus, til tross for tiltak.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as