Slaktar ut fisk som følgje av store luseproblem i Nord: – No går det heftig føre seg
18.09.2018 - iLaks.no
Lusepresset har auka kraftig i Sør-Troms den siste tida. Salaks må slakte ut som følgje av lus.
Les nyhetØkning av lakselus over deler av landet
18.09.2018 - kyst.no
Nye tall fra Barentswatch viser en økning av lakselus i uke 36.

Hvor mye koster et PD utbrudd, og hvor lønnsomme er forebyggende tiltak?
17.09.2018 - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Ny rapport omhandler forholdet mellom kostnader ved utbrudd av PD i forhold til lønnsomheten av forebyggende tiltak for å begrense sykdommen.

Hva vet vi om hydrogenperoksid?
14.09.2018 - Havforskningsinstituttet
Hydrogenperoksid er et kjemisk middel som blant annet blir brukt til å avluse laks som har fått lakselus. Hvor skadelig det er for ulike dyregrupper (inkludert lus), avhenger av mange faktorer som konsentrasjon, temperatur og artenes følsomhet. I tillegg blir hydrogenperoksid brutt ned i vann.

Villfisk bekrefter lusemodellen
12.09.2018 - Havforskningsinstituttet
Forskerne har sammenlignet antall lus på villfisk med resultatene fra lusemodellen. Svaret var tydelig: modellen forteller når og hvor villfisk får lakselus.

Avliver lusa i den elektriske stol
12.09.2018 - iLaks.no
Pure Shipping, med lusespylingsbåten «Lautus», har gjennomført vellykkede forsøk med tilbakesug av alt behandlingsvann gjennom sine FLS-avlusere.

«NRK tabloidiserer forskning om hydrogenperoksid»
11.09.2018 - iLaks.no
Biolog Jan Rune Nordhagen i Chemco er kritisk til ny forskning om hydrogenperoksid.

Lusegift farligere enn antatt - over 120.000 tonn dumpet i havet de siste årene
10.09.2018 - NRK
Ny forskning viser at det mest brukte lusemiddelet i oppdrettsnæringen er langt farligere for reker og miljø enn det vi hittil har trodd. Funnene er alarmerende, og myndighetene bør vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid, mener forskere.

- Eg er ikkje trygg på noko. Difor jobbar me med fleire avlusingsmetodar
07.09.2018 - iLaks.no
Men lusa har ikkje blitt temperaturtolerante heilt enno.

- Avl kan gjere lusetiltak nær overflødig
07.09.2018 - kyst.no
- Hos laks er det påvist stor genetisk variasjon i motstandskraft mot lus. Eit målretta avlsarbeid mot lus vil gradvis redusere luseproblemet, og på lang sikt gjere at kontrollerande eller reduserande tiltak mot lus vert unntaket snarare enn regelen. Og det kan vere milliarder av kroner å spare.

Mindre vaksinering mot PD
07.09.2018 - iLaks.no
I august fikk 43 millioner laks multivaksine, samme antall som i august 2017. Men PD-vaksineringen var overraskende lav.

Hvordan oppstår ILA?
03.09.2018 - kyst.no
Hvordan oppstår utbrudd av infeksiøs lakseanemi, når skal man mistenke sykdommen og hvordan stilles diagnosen? Spørsmålene stilles og besvares av Veterinærinstituttet i en artikkel om ILA.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as