15 lokaliteter over lusegrensen - 9 av dem matfisk
18.07.2018 - kyst.no
Ifølge Barentswatch var 15 lokaliteter over lusegrensen i forrige uke.
Les nyhetMattilsynet opphever bekjempelsessone 2 og endrer bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD i Nord-Trøndelag og Nordland
12.07.2018 - Mattilsynet
Mattilsynet har 12. juli 2018 ved endring av forskrift om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, opphevet bekjempelsessone 2, Øksningan i Bindal, Brønnøy og Sømna, og endret Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør.

12 over lusegrensen
11.07.2018 - kyst.no
Ifølge Barentswatch var tolv lokaliteter over lusegrensen i forrige uke. Alle tilhørende sør i Norge.

Obs, obs! Elektrisk utstyr i kar kan gi fisken problemer
09.07.2018 - kyst.no
Solveig M. R. Nygaard, i FoMAS har etter over 30 år i havbruksnæringen aldri sett slike skader etter elektrisk strøm på fisk i oppdrettskar.

136 mill. laks vaksinert i første halvår
06.07.2018 - kyst.no
I juni ble 48,7 millioner laks vaksinert med flerkomponentvaksine. Det er nesten 7 millioner flere vaksinedoser enn i juni i fjor.

Mattilsynet frafaller krav om dispensasjon ved avlusing av fisk over ti kilo etter INAQ-rapport
03.07.2018 - iLaks.no
Avlusersystem kan også ivareta fiskevelferd uavhengig av fiskevekt, antyder samme rapport.

Endring av PD-forskriften, transportforskriften og utøvelsesforskriften
02.07.2018 - Mattilsynet
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i PD-forskriften, transportforskriften og utøvelsesforskriften.

- Veterinærinstituttet følger ekstra nøye med på ILA-utviklingen
02.07.2018 - kyst.no
Det sier Brit Hjeltnes i Veterinærinstituttet. Det er per dags dato påvist ILA på fem anlegg, samt mistanke på to nye lokaliteter. At ILA nå er påvist flere ulike steder i landet, er hun ikke glad for.

Mistanke om ILA på to oppdrettsanlegg i Dønna kommune i Nordland fylke Mistanke om ILA på to oppdrettsanlegg i Dønna kommune i Nordland fylke
29.06.2018 - Mattilsynet
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Marine Harvest AS.

Ny vaksine kan forhindre HSMB
27.06.2018 - kyst.no
En ny studie viser gode resultater mot PRV-sykdom og HSMB hos laks.

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Askøy kommune i Hordaland fylke
26.06.2018 - Mattilsynet
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 20776 Storoksen i Askøy kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mye lakselus på Vestlandet i vår
19.06.2018 - Havforskningsinstituttet
Fra Rogaland til Sunnmøre har det vært mye lakselus på både laks og sjøørret i vår. Trolig har begge artene blitt negativt påvirket. Lenger nord var det generelt lite lus på vill laksefisk.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as