Forskere har kartlagt to nye DNA-sekvenser hos regnbueørret
17.04.2019 - kyst.no
En gruppe forskere har trolig funnet ut hvorfor noen regnbueørret er resistent mot sykdommen flavobakteriose.
Les nyhet- Mange lokaliteter har hatt fisk i sjøen et knapt år uten å avluse
16.04.2019 - kyst.no
Lusesituasjonen i Midt-Norge er god sammenlignet med årene 2014 ? 2016 og mange lokaliteter ligger godt an, forteller lusekoordinator Lene-Catrin Ervik til Kyst.no.

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Aukra kommune i Møre og Romsdal
16.04.2019 - Mattilsynet
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12988 Aukrasanden i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Bedring i lusesituasjonen på Vestlandet
15.04.2019 - kyst.no
Snart begynner våravlusningen og lusekoordinator for Vestlandet, Ragnhild Haaland Malkenes, har gitt Kyst.no en oppdatering på situasjonen. Hun gir også røkterne et tips på hva de bør være oppmerksomme på.

Høyt vaksinesalg i første kvartal
08.04.2019 - iLaks.no
Vaksinesalget ble betydelig større i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Også omsetningen av PD-vaksiner var høy i mars.

Termisk behandling: - Ingen metoder er problemfrie
05.04.2019 - kyst.no
Fomas sier at ingen metoder ved termisk behandling er problemfrie, men de ser at både skader og dødelighet er redusert betydelig etter at avlusingsmetodene er evaluert tett og alle ledd i håndteringen optimalisert. De påpeker likevel at de ønsker likevel å avvente til hele rapporten foreligger.

Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro
05.04.2019 - Nofima
Forskere har undersøkt om norske gyro-infiserte laksestammer gjennom naturlig utvalg har utviklet økt motstandskraft mot ferskvannsparasitten Gyrodactylus salaris (gyro).

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag
04.04.2019 - Mattilsynet
Mattilsynet har 4. april 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag

- Hvis det viser seg at varmtvann er uakseptabelt, må vi finne på noe annet
03.04.2019 - Fiskeribladet
Rundt 80 prosent av lusebehandlingene til Lingalaks gjøres ved hjelp av vann som holder mellom 30 og 32 grader.

Oppdrettslaks har smerteadferd ved avlusning i vann med 28 grader og oppover
28.03.2019 - NTB info
Nye undersøkelser viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd når de er i vann som er over 28 grader. Resultatene sannsynliggjør at det er ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann over 28 grader.

Smertefullt med avlusing i varmt vann
28.03.2019 - Veterinærinstituttet
Nye resultat viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd ved avlusing i varmt vann på 28-38°C. De siste årene har avlusing med varmtvann blitt den mest brukte metoden i oppdrettsnæringen.

Sykdommene oppdrettsnæringen frykter
23.03.2019 - E24
Fiskehelserapporten bringer nye trusler mot fiskeoppdrettsnæringen frem i lyset.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as