- Varmtvannsavlusning kan være i strid med Dyrevelferdsloven
16.04.2018 - kyst.no
Fiskehelseeksperter mener dokumentasjonen som foreligger innen fiskeveldferd, ikke er tilstrekkelig for å dokumentere velferd innen termisk lusebehandling. Grunnet funn av store skader hos fisken påpekes det også at behandlingmetoden kan være i strid med loven.
Les nyhetVaksineomsetning til ettåring 2018 ligger over 2017 generasjonen
13.04.2018 - kyst.no
Vaksineomsetningen til laks i mars 9,0 millioner doser sammenlignet med 12,5 millioner doser i mars 2017.

- Slakter ut istedenfor å avluse
13.04.2018 - kyst.no
Etter for høye lusetall og flere gjennomførte lusebehandlinger på en lokalitet, slakter Ellingsen Seafood nå heller ut fisken enn å behandle igjen.

Ny merdtype gav 80 prosent færre lus og halvparten så mange lusebehandlinger
10.04.2018 - Havforskningsinstituttet
Et not-tak på noen meters dyp i de såkalte snorkelmerdene begrenser lakselusens tilgang til oppdrettslaks. Foreløpige resultater er svært lovende, og viser at antall fastsittende lus har blitt redusert med 80 prosent i snorkelmerdene sammenlignet med i vanlige merder. Dette har ført til behov for kun halvparten så mange lusebehandlinger i snorkelmerdene.

Rekordfå lusebehandlinger – rekordmange rensefisk
06.04.2018 - kyst.no
Aldri før i uke 13 har så mange merder hatt rensefisk som lusebekjempingsmiddel som i år. Samtidig er andelen som lusebehandler rekordlav for årstiden.

Foreslår tiltak for å hindre spredning av PD
05.04.2018 - kyst.no
Kystsoneplanlegging bør ta mer høyde for lokale miljøforhold og større samspill mellom geografiske områder for å hindre smittespredning av PD. Det skriver FHF.

Dramatiske endringer i PD-statistikken for i år
03.04.2018 - kyst.no
Så langt i år er det sett betydelig færre tilfeller av PD-sykdom i havbruksnæringen sammenlignet med samme tid i fjor. Antall mistanker har imidlertid eksplodert.

«Uvanleg store mengder» smolt gjekk tapt for Marine Harvest
03.04.2018 - iLaks.no
No jobbar Marine Harvest for å finne ut kva som forårsaka dødelegheit ved setjefiskanlegget i Fjæra i Etne kommune.

Slik fordeler luselarver seg i brakkvann
28.03.2018 - kyst.no
Hvordan bestemmer miljøet hvilken dybde lakseluslarvene svømmer til? Det er viktig å vite for best mulig å kunne forutse spredningsmønsteret til larvene.

Kunnskapsstatus rundt Yersiniose i norsk lakseoppdrett
27.03.2018 - kyst.no
Kunnskapen om yersiniose hos laks i Norge økte betraktelig etter at Veterinærinstituttet i 2016-2017 gjennomførte et FHF-finansiert prosjekt knyttet til sykdommen. Her oppsummerer vi resultatene som kaster nytt lys over yersiniose-situasjonen både i Norge og internasjonalt. Kunnskapen gir grunnlag for målrettet bekjempelse av sykdommen hos norsk laks.

Fra pluss til minus for Sundsfjord Smolt ? store tap etter sykdomsproblemer
26.03.2018 - iLaks.no
Sundsfjord Smolt satt igjen med røde tall på bunnlinjen etter 2017 etter at hele fabrikken måtte steriliseres i fjor.

Veterinærinstituttet frykter lakselusen utvikler resistens mot varmtvann
22.03.2018 - kyst.no
Veterinærinstituttet har publisert den årlige rapporten om legemiddelresistens hos lakselus hvor de slår fast at lakselusen fortsatt i stor grad er resistente mot legemidlene som brukes. De understreker også det nå må følges med på eventuell utvikling av resistens mot varmtvann.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as