Store helse- og velferdsmessige utfordringer
15.02.2019 - kyst.no
Dødelighet og problemer som følge av håndtering, er i dag de viktigste helse- og velferdsmessige utfordringene innen bruk av rensefisk i dag.
Les nyhet- Lusekontrollen i Norge er i hovedsak medikamentfri
15.02.2019 - kyst.no
De ikke-medikamentelle behandlingsmetodene fortsetter å ta over for de medikamentelle. Nå kan man trygt slå fast at lusekontrollen i Norge i 2018 hovedsakelig var basert på medikamentfrie behandlinger og andre medikamentfrie tiltak.

Vintersår like alvorlig langs hele kysten
15.02.2019 - kyst.no
Fiskehelsetjenestene i Nord-Norge og i Midt-Norge vurderer likevel klassisk vintersår som mer alvorlig enn deres kollegaer på Vestlandet gjør.

Veterinærinstituttet trekker seg ut av privatmarkedet for diagnostikk
14.02.2019 - kyst.no
Veterinærinstituttet vil nå trekke seg ut av det private markedet, og ønsker å gå over i en mer overordnet rolle i analysemarkedet. – Vi har havnet i en situasjon vi ikke ønsker å være i, sier Edgar Brun.

Fiskehelserapporten 2018 - Flere sykdommer holder laksedødeligheten høy
14.02.2019 - Veterinærinstituttet
53 millioner laks gikk tapt i norske oppdrettsanlegg i 2018. Det er på samme nivå som året før. Såkalt hjertesprekk (CMS) har passert PD som viktigste helseutfordring etter lakselus for landet totalt. Dette kommer fram i Fiskehelserapporten som presenteres i dag.

- Mekaniske avlusninger er mindre tøffe nå enn tidligere
14.02.2019 - kyst.no
Brit Hjeltnes sa under lanseringen av Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2018 at det er flere ikke-medikamentelle behandlinger nå enn før.

Dødelig laksesykdom sprer seg til stadig flere anlegg
13.02.2019 - Dagens Næringsliv
Et virus som fører til at hjertet sprekker rammer oppdrettsbransjen. 56 millioner oppdrettslaks- og ørret til en markedsverdi på rundt 16 milliarder kroner døde i merdene ifjor.

Kan RAS bidra til ILA-spredning?
12.02.2019 - kyst.no
Knut Rønningen fra Mattilsyntet ønsker å diskutere om RAS kan være et problem med tanke på spredning av ILA.

Høye produksjonskostnader i sør gjorde fjerde kvartal til et lite mareritt for NRS i regionen
12.02.2019 - iLaks.no
Høy dødelighet hos stor fisk på grunn av sykdommen Yersiniose i én lokalitet dro kostnadene opp 11,69 kroner til 51,60 kroner per kg.

Mistanke om PD hos Lerøy Vest
11.02.2019 - iLaks.no
Mattilsynet har båndlagt lokaliteten Kyrholmen grunnet mistanke om Pankreassykdom (PD).

Angelvik om kritikken: - Det er altså så feil som det kan få blitt
07.02.2019 - kyst.no
Statssekretær Roy Angelvik er helt uenig i kritikken av NFD, som Tekna Havbruk og Akvaveterinærenes forening fremfører. Her kan du lese hans svar.

Færre lokaliteter med lakselus og PD
07.02.2019 - kyst.no
Det har vært et fall i antall lokaliteter med lus over grensen i uke fem, sammenlignet med samme tid i fjor. Antall lokaliteter med PD eller mistanke om PD er også redusert.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as